Borrelia på nätet – en bra idé

Det är inte alla diagnostiseringar fungerar på nätet, 15 procent ungefär. Och borrelia i huden är en av dem. Diagnosen kan enkelt ställas genom patientens berättelse och en titt där fästingen suttit. I vår tjänst svarar du som patient på ett par medicinska frågor och laddar upp en bild på området. Med den informationen gör våra läkare en säker och snabb bedömning. Visar det sig att du har borrelia i huden skriver läkare ut recept på antibiotika, precis som din läkare på en fysisk vårdcentral hade gjort.

När du söker vård för borrelia hos oss sparar du tid för både dig och vårdpersonalen. Ett besök hos oss kostar dessutom samhället bara ungefär en fjärdedel av ett fysiskt besök på vårdcentral – en bra idé helt enkelt.

Ibland har du faktiskt helt rätt!

Det är till och med så att du ganska ofta har rätt. I hela 90 procent av fallen där en kvinna med erfarenhet av urinvägsinfektion misstänker infektion i urinvägarna så har hon rätt. Det är verkligheten för alla de diagnoser vi fokuserar på, de lite enklare som passar på nätet. Därför vågar vi vända på konceptet "gå till doktorn". Vi låter dig som patient söka den vård du anser mest passande för dina besvär. Vi avgör snabbt om du kan få vård av oss, utan kostnad för vare sig dig eller regionen du tillhör.

Personer som tältar i mörkret

”Det här måste gå att göra mer effektivt”

Våra vårdtjänster är skapade och utvecklade av läkare. Det var vår grundare och medicinskt ansvariga läkare Matilda Lundblad som efter många år på vårdcentral såg att vissa patientgrupper hade onödigt långa stunder i väntrummet. Hon såg också kollegor med för mycket administrativt arbete som tog tid från patienterna.

— Det här måste gå att göra mer effektivt, sa Matilda. Sagt och gjort.

Sedan 2016 har vi bedrivit vård med patientens behov i fokus. Vi har jobbat för att du som patient ska få så effektiv vård som möjligt - utan att tumma på säkerhet och kvalitet. Vi tycker också att det är viktigt att läkare gör det som läkare är bäst på – att ge vård!

Det ska vara enkelt att få rätt vård!

Kollarna.se är redan idag effektivast i branschen för de diagnoser vi jobbar med och vi jobbar ständigt med att göra våra tjänster bättre. Vi vill att våra kollar ska leverera vård som är lättillgänglig och jämlik för alla. Det är viktigt att alla ska känna sig bekväma och trygga i kontakten med oss. Har du synpunkter på vårt arbete får du gärna höra av dig.

Borreliakollen.se är registrerad som vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Borreliakollen.se drivs av det svenska bolaget InnovDr AB (Organisationsnummer: 559059-3256).